Våra tjänster

Sidan håller på att uppdateras

Daglig verksamhet med meningsfull sysselsättning på gården

På en gård finns det alltid något att göra. Djuren ska skötas om, maskiner ska fungera, beten ska putsas, sly ska röjas, ved ska sågas och huggas, byggnader ska lagas eller målas. Växterna i växthuset ska pysslas om och för att det ska bli några grönsaker måste vi så för att kunna skörda.Det finns en stor variation av sysslor som följer årstidernas växlingar.

 

Men här finns ingen stress och här gör vi sysslorna efter varje individs förmåga och intresse.

 

Gården har också stora ytor och olika lokaler såsom snickarbo, pysselverkstad, stall, växthus etc så man kan både vara tillsammans med andra men har också möjlighet att vara för sig själv.

 

 

Som ni ser får man ofta assistans av en häst eller hund när man jobbar. Här är det Julle som hjälper till (?) när Lennart lagar staket.

Aktivteter för ungdomar

Det finns ungdomar som av olika anledningar behöver ut och göra praktiska saker. Få en meningsfull uppgift eller träna på att ta ansvar för t ex ett djur. I en gårdsmiljö kan man lägga bort image och utseende ett tag. Här är det andra saker som är viktigt. Här samarbetar vi för att lära oss nya saker genom att prova på gårdens praktiska sysslor. Genom hästarna bygga förtroende för att kunna utveckla samvaron tillsammans med dem. Känna närhet och värme från en häst som aldrig dömer eller kritiserar.

 

Eftersom det finns så varierande sysslor på en gård  brukar det alltid finnas något som man upptäcker att man är bra på. Det är det som är det viktiga – fokusera på det som man är bra på.

 

Det är min son på bilden. Han upptäckte att han var bra på att snickra. Idag har han en egen byggfirma.